Czyste Tatry

Kontakt

Stowarzyszenie Czysta Polska
Plac Szczepański 8/IV piętro
31-011 Kraków

DLA WOLONTARIUSZY:

tel.: +48 12 428 69 00
e-mail: wolontariusze@czystapolska.org.pl

DLA MEDIÓW:

tel.: +48 12 428 69 00
e-mail: media@czystapolska.org.pl