Czyste Tatry

Kontakt

Stowarzyszenie Czysta Polska
Plac Szczepański 8/IV piętro
31-011 Kraków

DLA WOLONTARIUSZY:
Izabela Doniec
tel.: 601 810 933
e-mail: wolontariusze@czystapolska.org.pl

DLA MEDIÓW:
Krzysztof Dąbrowa
Rzecznik Prasowy Akcji Czyste Tatry
tel.: 691 766 649
e-mail: media@czystapolska.org.pl

Zaproszenie na konferencję 2017