Czyste Tatry

Kontakt w sprawach organizacyjnych

Stowarzyszenie Czysta Polska

Weronika Rychlicka

e-mail: stowarzyszenie@czystapolska.org.pl

 

Kontakt dla wolontariuszy:

Izabela Doniec

e-mail: wolontariusze@czystapolska.org.pl

 

Adres korespondencyjny

Plac Szczepański 8, IV piętro

31 – 011 Kraków