Czyste Tatry

Rejestracja

Bezpieczeństwo ponad wszystko !!!
Pamiętajcie, że część szlaków jest trudna i wybierając je należy być odpowiednio do tego przygotowanym.

Uwaga!
Identyfikatorem uprawniającym wolontariuszy do bezpłatnego wchodzenia na teren TPN oraz do swobodnego poruszania się po terenie Base Camp, będzie koszulka tegorocznej edycji wydawana wszystkim zarejestrowanym uczestnikom akcji.
Użytkownicy pola namiotowego otrzymają trwałe opaski na rękę i tylko takie osoby będą mogły wchodzić na wydzielony i zamknięty teren pola namiotowego.

Uwaga 2!

Osoby niepełnoletnie proszone są o wypełnienie i dostarczenie w dniu finału akcji formularza wypełnionego przez rodziców/opiekunów.

Należy wskazać szlak na który chce się wyruszyć
W nawiasach podano limity osobowe na dany szlak

Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy w charakterze wolontariusza podczas trwania finału akcji "Czyste Tatry".
Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem dla wolontariuszy na Akcję "Czyste Tatry".
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Czysta Polska zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Wyrażam zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.).