Czyste Tatry

Rejestracja

Bezpieczeństwo podczas Czystych Tatr ponad wszystko!!!
Pamiętajcie, że część tatrzańskich szlaków jest trudna i wybierając je należy być odpowiednio do tego przygotowanym.

UWAGA nr 1

Identyfikatorem uprawniającym wolontariuszy do bezpłatnego wejścia na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz do swobodnego poruszania się po terenie finałowego miasteczka Czystych Tatr, będzie koszulka edycji 2018 wydawana wszystkim zarejestrowanym uczestnikom projektu.

Użytkownicy pola namiotowego otrzymają identyfikatory z pieczątką „Pole namiotowe” i tylko takie osoby będą mogły wchodzić na wydzielony i zamknięty teren pola namiotowego.

UWAGA nr 2

Osoby niepełnoletnie proszone są o wypełnienie i dostarczenie w dniu finału projektu Czyste Tatry formularza wypełnionego przez rodziców lub opiekunów prawnych.