Czyste Tatry

Dolina Jaworzynka

Prowadzi tędy żółty szlak do Doliny Gąsienicowej
Odgałęzia się od Doliny Bystrej w Kuźnicach na wysokości 1014 m. Otoczenie doliny stanowią: od wschodu Boczań i Skupniów Upłaz; od południa Wielka Kopa Królowa, Mała Kopa Królowa i Kopa Magury, od zachodu północno-zachodnie ramię Kopy Magury, w którym wznoszą się Jaworzyńska Czuba, Jaworzyńskie Turnie i Jaworzyńskie Czoła. W górnej części dolina rozgałęzia się; orograficznie prawe odgałęzienie tworzy Długi Żleb podchodzący pod Przełęcz między Kopami, zaś lewe to Żleb pod Czerwienicą wcinający się między stoki Małej Kopy Królowej i Kopy Magury. W górnej części doliny, na stokach Jaworzyńskich Turni znajduje się nieudostępniona turystycznie Jaskinia Magurska.

 

Szlaki turystyczne

Szlak żółty – żółty, przebiegający dnem Doliny Jaworzynki z Kuźnic na Przełęcz między Kopami. Czas przejścia: ok. 1:30 h, ↓ 1:00 h.