Czyste Tatry

Dolina Kondratowa

Z doliny prowadzą szlaki przez Przełęcz Kondracką na Giewont i na Przełęcz pod Kopą Kondracką. Na Hali Kondratowej znajduje się schronisko

Oddziela się od Doliny Goryczkowej około 200 m na północ od Kondrackich Rówienek, a następnie biegnie w kierunku południowo-zachodnim. Od południowo-zachodniej strony ograniczają ją stoki Kalackiej Kopy i Giewontu, od zachodu północna grań Kopy Kondrackiej, od południa główna grań Tatr na odcinku od Kopy Kondrackiej przez Suchy Wierch Kondracki i Suche Czuby po Goryczkową Czubę, od wschodu Kondratowy Wierch. Największym odgałęzieniem jest Dolina Sucha Kondracka. W górnym końcu Dolina Kondratowa rozgałęzia się na dwie odnogi: Dolinę Małego Szerokiego podchodząca pod Kondracką Przełęcz oraz Długi Żleb podchodzący w okolice Przełęczy pod Kopą Kondracką. W Dolinie Małego Szerokiego wyróżnia się jeszcze niewielką kotlinkę, tzw. Piekło.
Szlaki turystyczne

Szlak niebieski – niebieski z Kuźnic do schroniska, a stąd dalej na Kondracką Przełęcz i Giewont

  • Czas przejścia z Kuźnic do schroniska: 1:20 h, ↓ 1 h
  • Czas przejścia ze schroniska na Giewont: 1:45 h, ↓ 1:15 h
Szlak zielony – zielony od schroniska na Przełęcz pod Kopą Kondracką. Czas przejścia: 1:20 h, ↓ 1 h