Czyste Tatry

Dolina Miętusia

Boczna odnoga Doliny Kościeliskiej, prowadzi nią Ścieżka nad Reglami oraz niebieski szlak na Małołączniak. Największa odnoga Doliny Kościeliskiej w polskich Tatrach. Ma powierzchnię ok. 6 km² i długość ok. 4,5 km

Szlaki turystyczne

Szlak czarny – dolną częścią doliny prowadzi czarny szlak, odcinek Ścieżki nad Reglami z Doliny Małej Łąki do Doliny Kościeliskiej. Czas przejścia z Przysłopu Miętusiego do Doliny Kościeliskiej: 40 min, ↑ 50 min
Szlak niebieski – niebieski szlak, tzw. hawiarska droga z Gronika przez Przysłop Miętusi i Czerwony Grzbiet na Małołączniaka. Od Przysłopu Miętusiego niebieski szlak prowadzi wschodnimi zboczami Miętusiej Doliny, poniżej grzbietu Skoruśniaka.

  • Czas przejścia z Gronika na Przysłop Miętusi: 1 h, ↓ 45 min
  • Czas przejścia z przełęczy na Małołączniak: 3 h, ↓ 2:15 h