Czyste Tatry

Dolina Pańszczyca

Dolina sięga pod Przełęcz Krzyżne, z jednej strony ograniczona zboczami Koszystej, z drugiej Żółtej Turni. W dolnej części wśród lasów na Polanie Pańszczycy pozostałości zabytkowych szałasów. dolina w Tatrach Wysokich o powierzchni ok. 5,8 km², długości ok. 6,5 km, boczne odgałęzienie Doliny Suchej Wody Gąsienicowej (dolina odgałęzia się poniżej polany Psia Trawka).

Pańszczyca graniczy od wschodu z Doliną Waksmundzką (rozdziela je grzbiet Koszystej) a od zachodu z Czarną Doliną Gąsienicową (rozdziela je grań odchodząca od Skrajnego Granatu z Wierchem pod Fajki i Żółtą Turnią). Na południu Dolina Pańszczyca podchodzi pod boczną grań Tatr, przez którą prowadzi szlak Orlej Perci, od Skrajnego Granatu przez Buczynowe Turnie aż do przełęczy Krzyżne. Dnem doliny płynie Pańszczycki Potok, mający początek na wysokości ok. 1600 m n.p.m. Potok na znacznym odcinku płynie pod powierzchnią ziemi.

Szlaki turystyczne

Szlak czerwony – najniżej dolinę przecina czerwony szlak z Toporowej Cyrhli przez Rówień Waksmundzką nad Morskie Oko.

  • Czas przejścia z Toporowej Cyrhli na Rówień Waksmundzką: 2:10 h, ↓ 1:45 h
  • Czas przejścia z Równi Waksmundzkiej do Wodogrzmotów Mickiewicza: 1:25 h, z powrotem 1:35 h
Szlak zielony – środek przecina zielony szlak z Wierchporońca przez Gęsią Szyję na Halę Gąsienicową.

  • Czas przejścia z Wierchporońca na Rówień Waksmundzką: 2 h, z powrotem 1:35 h
  • Czas przejścia z Równi Waksmundzkiej do Murowańca: 2:15 h, z powrotem tyle samo
Szlak żółty – przez górną część przebiega żółty szlak z Doliny Gąsienicowej na Krzyżne. Czas przejścia: 2:45 h, ↓ 2:05 h
Szlak czarny – szlaki zielony i żółty łączy szlak czarny poprowadzony wzdłuż Pańszczyckiego Potoku, częściowo po olbrzymich głazach powyżej jego powierzchni i wąską ścieżką przez kosodrzewinę. Czas przejścia od szlaku zielonego do żółtego: 30 min, ↓ 20 min