Czyste Tatry
Szczyty

Beskid

2012 m n.p.m.

Ostatni w kierunku wschodnim szczyt Tatr Zachodnich, położony pomiędzy Suchą Przełęczą (1950 m) a przełęczą Liliowe (1952 m). Znajduje się w grani głównej Tatr, którą biegnie tu granica słowacko-polska. Po polskiej stronie zbocza Beskidu opadają do Doliny Gąsienicowej, po słowackiej do Doliny Cichej. Od słowackiej strony zbocza Beskidu są wybitnie kamieniste i strome, od polskiej strony są bardziej łagodne.
Z uwagi na swoje położenie jest łatwo osiągalny z Kasprowego Wierchu. Jest też bardzo często odwiedzany. Leży bowiem na popularnym graniowym szlaku turystycznym, często też wchodzą na niego turyści przyjeżdżający kolejką na Kasprowy Wierch i odbywający krótki spacer granią w kierunku przełęczy Liliowe. Wskutek masowego ruchu turystycznego ścieżka turystyczna rozdeptana jest w szeroki trakt, a roślinność znacznie zniszczona.

Szlaki turystyczne

Szlak czerwony – czerwony szlak turystyczny z Doliny Kościeliskiej przez Czerwone Wierchy i dalej główną granią Tatr przez Kasprowy Wierch, Liliowe oraz Świnicką Przełęcz na szczyt Świnicy, a następnie w kierunku Orlej Perci. Bardzo atrakcyjny widokowo. Czas przejścia z Kasprowego Wierchu na Świnicę: 1:40 h, ↓ 1:20 h

Beskid

2012 m above sea-level
The last peak to the east of the Western Tatras, situated between dry Pass (1950 m) and Lily pass (1952 m). Located in the main ridge of the Tatra Mountains, which runs here of the Slovak-Polish border. On the Polish side slopes of the Beskid come down to the Valley of excavators, the Slovak part of the Silent Valley. From the slopes of the Beskid Mountains, Slovakia is very rocky and steep, from the Polish side are more benign.

Due to its location is easily reachable from Kasprowy. It is also very frequently visited. It is located on graniowym popular tourist route, and often fall on the tourists who arrive by cable car to Giewont and held a short walk along the ridge of the mountain pass in the direction of Lily. As a result of mass tourism, tourist trampled path is a wide road, and vegetation was considerably damaged.
Tourist routes

Szlak czerwony Route red-red trail from the Valley of the Red Koscieliska Wierchy and then the main ridge of the Tatras by Giewont, Lilac and Świnicką Pass to the summit Świnicy, and then in the direction of Orla Perc. Very attractive scenically. Time from the Kasprowy Świnica: 1:40 h, 1:20 h ↓