Czyste Tatry
Szczyty

Bobrowiec

1663 m n.p.m.

Samodzielny masyw górski na granicy polsko-słowackiej, wznoszący się ponad Doliną Chochołowską, Doliną Juraniową i Doliną Bobrowiecką Orawską w Tatrach Zachodnich. Znajduje się w bocznej północnej grani Wołowca. Szczyt, również nazywany Bobrowcem, osiąga wysokość 1663 m. Od położonego na południe Grzesia oddzielony jest głęboką i szeroką Bobrowiecką Przełęczą (1356 m). Z przełęczy tej do Doliny Chochołowskiej spada duży i szeroki Bobrowiecki Żleb. Od wznoszącego się po północnej stronie Parzątczaka (1486 m) masyw Bobrowca odgraniczony jest Juraniową Przełęczą (1376 m). Od szczytu ciągnie się na wschód, potem zakręcający na północny wschód ok. 2 km długości grzbiet z drugim, słabo wyodrębnionym wierzchołkiem zwanym Hrubasem. Grzbiet opadający na Bobrowiecką Przełęcz kulminuje natomiast w Jamborowym Wierchu. Od Jamborowego Wierchu odchodzi w zachodnim kierunku boczna odnoga Jambory oddzielająca Dolinę Bobrowiecką od Doliny Juraniowej.


Bobrowiec

1663 m above sea-level

Stand-alone mountain range on the Polish-Slovak border, rising more than Chochołowska Valley, the Valley and Valley Juraniową Bobrowiecka Orawska in the Western Tatras. Located in the northern side of the ridge Wołowiec. The summit, also called Bobrowiec, reaches a height of 1,663 m. From situated to the south is separated Grześ deep and wide Bobrowiecka Pass (1356 m),. From the pass to the Valley this fall Chochołowska Bobrowiecka large and wide gully. Since ascending the north side of Parzątczaka (1486 m) massif is delimited Bobrowiec Juraniową Pass (1376 m). From the top stretches to the east, then northeast zakręcający about 2 km long ridge of the second, weakly isolated peak called Hrubasem. Sloping ridge culminates in the Pass Bobrowiecka while Jamborowym Peak. Since leaving Jamborowego Peak in the western side towards the valley separating the leg Jambory Bobrowiecka Juraniowej from the Valley.