Czyste Tatry
Szczyty

Boczań

Wysokość 1224 m n.p.m.

Położony w reglowej części Tatr Zachodnich. Znajduje się w grzbiecie biegnącym z Nosalowej Przełęczy w kierunku Wielkiej Kopy Królowej, między Doliną Jaworzynką, a Doliną Olczyską, jednak jest wysunięty nieco na zachód, tworząc krótkie boczne odgałęzienie. Zarówno wierzchołek, jak i stoki są zalesione. Przez Boczań przebiega niebieski szlak turystyczny, który dalej przez Skupniów Upłaz i Przełęcz między Kopami prowadzi w stronę Hali Gąsienicowej.

Szlaki turystyczne

Szlak niebieski – niebieski z Kuźnic przez Boczań i Skupniów Upłaz na Przełęcz między Kopami.

  • Czas przejścia z Kuźnic na Boczań: 30 min, ↓ 20 min
  • Czas przejścia z Boczania na przełęcz: 1:10 h, ↓ 45 min

Boczań

1224 meters

Located in Krizna of the Western Tatras. Located in a ridge running from Nosalowej Pass in the direction of the Great Queen Kopa, between the Valley and Valley Jaworzynka Olczyską, but is extended slightly to the west, creating a short lateral branch. Both the peak and the slopes are forested. By Boczań runs blue tourist trail, which continues through Skupniów Upłaz and pass between the leads in the direction Kopami Gasienicowa.

Tourist routes

Szlak niebieski Blue Route – blue with Kuźnice by Boczań and Skupniów Upłaz to pass between Kopami.

  • Time change from Kuznice to Boczań: 30 min, 20 min ↓
  • Time change from Boczania Pass: 1:10 h, ↓ 45 min