Czyste Tatry
Szczyty

Buczynowa Strażnica

2242 m n.p.m.

 

Turnia w długiej, północno-wschodniej, grani Koziego Wierchu w pobliżu Przełączki nad Buczynową Dolinką, która oddziela ją od sąsiadujących z nią Czarnych Ścian. W Buczynowej Strażnicy północno-wschodnia grań Koziego Wierchu skręca na północ. Grań łącząca Kozi Wierch z Buczynową Strażnicą to Kozi Mur. Z tej grani opada ku północy potężna Rysa Zaruskiego oraz Filar Leporowskiego.

 

Zboczem poniżej turni przebiega trasa szlaku Orlej Perci.


Buczynowa Watchtower

2242 m above sea-level
Crag in a long, north-east ridge near Goat Peak near the Pass over Buczynowa Dolinka, which separates it from neighboring Black Walls. In the Buczynowa Watchtower northeastern ridge of Goat Peak is turning north. Goat Peak ridge connecting the Buczynowa Watchtower is Goat Wall. From this ridge to the north descends the mighty Scratch of Zaruski and Leporowski’s Pillar.
The slope below the cliff crosses Orla Perc trail.