Czyste Tatry
Szczyty

Buczynowe Czuby

2126 m n.p.m.

 

Grzebień ostrych turniczek w bocznej grani Tatr pomiędzy Orlą Basztą (rozdziela je Pościel Jasińskiego) a Wielką Buczynową Turnią (rozdziela je Przełęcz Nowickiego). Trawersem wzdłuż grani prowadzi (ubezpieczony odcinek) szlak Orlej Perci. Turniczek jest pięć, najwyższa z nich jest pierwsza za Pościelą Jasińskiego i ma wysokość 2126 m n.p.m.

Szlaki turystyczne

Szlak czerwony – czerwony (Orla Perć) przebiegający granią główną z Zawratu przez Kozi Wierch, Granaty, Buczynowe Czuby i Buczynowe Turnie na Krzyżne.

  • Czas przejścia z Zawratu na Krzyżne: 6:40 h
  • Czas przejścia z Krzyżnego na Kozi Wierch (część Zawrat – Kozi Wierch jest jednokierunkowa!): 3:35 h

Buczynowe Czuby

2126 m above sea-level

 

Turniczek sharp ridge on the side of Tatra Mountains between Orla Tower (Jasinski bedding separates them) and the United Buczynową Turnie (Nowicki Pass separates them). Traverse along the ridge leads (the insured episode) pathway Orla Perc. Turniczek is five, the highest of them is a first for linen Jasinski and has a height of 2126 meters above sea level

Tourist routes

Szlak czerwony The red trail – red (Orla Perc) runs over the main ridge of the Goat Peak Zawrat, Grenades, and Buczynowe Buczynowe Czuby Turnie the Krzyżne.

  • Time change from the Krzyżne Zawrat: 6:40 h
  • Time change from Krzyżnego on Goat Peak (Part Zawrat – Goat Peak is one way!): 3:35 h