Czyste Tatry
Szczyty

Ciemnosmreczyńska Turnia

2142 m n.p.m.

 

Pomiędzy Zadnim Mnichem, od którego oddziela go Ciemnosmreczyńska Przełączka, a Turnią nad Wrotami oddzieloną Wyżnią Przełęczą nad Wrotami. Nazwa pochodzi od Ciemnych Smreczyn w Dolinie Koprowej.

 

Na zachód od Ciemnosmreczyńskiej Turni widoczne są dwie kulminacje, dawniej włączane w jej masyw, a obecnie traktowane jako oddzielne wzniesienia: Turnia nad Wrotami leżąca pomiędzy Wyżnią a Niżnią Przełęczą nad Wrotami oraz znajdująca się tuż nad Wrotami Chałubińskiego Kopa nad Wrotami.

 

Turnia stanowi skalisty grzbiet, którego ściany schodzą do Doliny Piarżystej i Dolinki za Mnichem. Szczyt jest niedostępny dla turystów.


Ciemnosmreczyńska Turnia

2142 m above sea-level
Between Zadnim Monk, from whom he separated Ciemnosmreczyńska jumper, and the tournament over Gates Pass on the separated Vyšné Gates. The name comes from the Dark Valley Koprova spruce.

To the west of Ciemnosmreczyńskiej Turnia see two climaxes, formerly included in the massif, and is now considered a separate gradient: Turnia over Vyšné located between Gates and the Gates Pass Nizhny and located just above the Gates of the Gates Chałubińskiego Kopa.
Crag is a rocky ridge, where the walls are coming down to the Valley Piarżystej and Valleys for Monk. The summit is not accessible to tourists.