Czyste Tatry
Szczyty

Cubryna

Wysokość 2376 m n.p.m.

 

Szczyt w głównej grani Tatr, widoczny znad Morskiego Oka na prawo od Hińczowej Przełęczy (2323 m) i Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego. Dalsza część grani to Zadni Mnich oddzielony od Cubryny Przełączką pod Zadnim Mnichem (widok na niego z okolic schroniska nad Morskim Okiem jest zasłonięty przez charakterystyczny wierzchołek Mnicha).

 

Od szczytu, w kierunku południowo-zachodnim (teren Słowacji), odchodzi boczna grań (długości ok. 10 km), która kończy się Krywaniem (tzw. Główna grań odnogi Krywania). W tej grani, najbliżej szczytu Cubryny, znajdują się: Cubryńska Przełączka , Cubrynka , Zadnia Piarżysta Przełęcz i Skrajna Piarżysta Przełęcz wraz ze znajdującymi się pomiędzy nimi Piarżystymi Czubami oraz Koprowy Wierch .

 

W kierunku Morskiego Oka z Cubryny schodzą trzy pochyłe i piarżyste tarasy o urwistych brzegach:

 

W głównej grani Tatr od Cubryny w kierunku północno-zachodnim (ku Szpiglasowemu Wierchowi) znajdują się kolejno: Zadni Mnich, Ciemnosmreczyńska Przełączka, Ciemnosmreczyńska Turnia (2142 m), Przełęcz nad Wrotami, Kopa nad Wrotami (2055 m) i dostępne dla turystyki Wrota Chałubińskiego.

 

Najłatwiejsza droga na Cubrynę nie przedstawia dużych trudności technicznych, ale jest nieco zawikłana. Ponieważ nie prowadzą na nią szlaki turystyczne, wymagana jest dobra znajomość topografii i orientacja w terenie.


Cubryna

2376 m above sea-level
Peak in the Tatra Mountains, seen from Morskie Oko Hińczowej the right of the Pass (2323 m) and the Grand Summit Mięguszowieckiego. The rest of the ridge is separated from the Monk Zadni Cubryny jumper at Zadnim Monk (view from the vicinity of the shelter over Morskie Oko is obscured by the characteristic peak Monk).
From the summit, the south-west (the area of Slovakia), leaving lateral ridge (approx 10 km), which ends in detecting (the main ridge of the limb detecting). In this ridge, near the summit Cubryny, are Cubryńska jumper, Cubrynka, Tasks Piarżysta Pass and Extreme Piarżysta Pass including all between them and the tip skis Piarżystymi Kôprovský Peak.
The direction from Morskie Oko Cubryny descend three piarżyste sloping terraces and steep banks:
The main ridge of the Tatras from Cubryny in a north-westerly direction (towards Szpiglasowemu Wierchowi) are successively Zadni Monk, Ciemnosmreczyńska jumper, Ciemnosmreczyńska Turnia (2142 m), over Gates Pass, the Gates Kopa (2055 m) and available for touring Gates Chałubińskiego .

The easiest way to Cubrynę does not present major technical difficulties, but it is a bit complicated. Because it does not lead to the hiking trails require good knowledge of the topography and orientation on the ground.