Czyste Tatry
Szczyty

Czerwone Wierchy

Masyw górski znajdujący się w ciągu głównego grzbietu Tatr Zachodnich. Biegnie nim granica słowacko-polska. Położony jest nad dolinami: Cichą, Tomanową, Tomanową Liptowską, Kondratową, Małej Łąki i Miętusią i Kościeliską.
Topografia
Czerwone Wierchy składają się z 4 szczytów. Od zachodu ku wschodowi są to:

 • Ciemniak – 2096 m
 • Krzesanica – 2122 m
 • Małołączniak – 2096 m
 • Kopa Kondracka – 2005 m

 

Są one rozdzielone 3 przełęczami:

 • Mułowa Przełęcz – 2067 m n.p.m., między Ciemniakiem a Krzesanicą
 • Litworowa Przełęcz – 2037 m, między Krzesanicą a Małołączniakiem
 • Małołącka Przełęcz – 1924 m, między Małołączniakiem a Kopą Kondracką.

 

Od Czerwonych Wierchów w północnym kierunku odbiega kilka grani. Są to: odgałęziający się z Kopy Kondrackiej grzbiet kulminujący w Giewoncie, Czerwony Grzbiet, Kozi Grzbiet oraz najdłuższy grzbiet biegnący z Ciemniaka przez Chudą Turnię i Upłaziańską Kopę do Upłaziańskiego Wierszyka. Na południową stronę odbiega od Krzesanicy Rozpadła Grań, natomiast z Ciemniaka na zachód: Wysoki i Tomanowy Grzbiet. Na Ciemniaku grań główna zmienia kierunek na południowy i poprzez Stoły opada do Tomanowej Przełęczy.

 

Szlak czerwony Ciemniak – Krzesanica – Małołączniak – Kopa Kondracka

 


 

Red Wierchy

Mountain range is located within the main ridge of the Western Tatras. He runs the Slovak-Polish border. Located on the valleys: A silent, Tomanowa, Tomanowa Liptovska, Kondratowa, Little Meadows and Miętusia and Kościeliska.

 

Topography
Red Wierchy consist of four peaks. From west to east these are:

 • Ciemniak – 2096 m
 • Kresanica – 2122 m
 • Malolučniak – 2096 m
 • Kondracka Kopa – 2005 m

 

They are separated by 3 passes:

 •   Mud Pass – 2067 m above sea level, between a Kresanica Ciemniakiem
 •   Litworowa Pass – 2,037 m, between a Małołączniakiem Kresanica
 •   Małołącka Pass – 1924 m, between a Stack Kondracka Małołączniakiem.

From the Red Hills to the north ridge deviates more. They are: odgałęziający with Kopy Kondracki back kulminujący in Giewont, Red Ridge, Goat Ridge, and the longest ridge extending from the skinny Ciemniak Turnie and Upłaziańską Kopa to Upłaziańskiego poem. On the south side was broken Krzesanicy deviates from the ridge, while the Ciemniak West: High and Tomanowy ridge. On the main ridge Ciemniaku changes direction to the south and through the tables is reduced to Tomanowa Pass.

 

Szlak czerwony  (The red trail) Kresanica Ciemniak – Kopa Kondracka Malolučniak