Czyste Tatry
Szczyty

Czerwony Wierch Chochołowski

Wysokość 1766 m n.p.m.

W bocznym, opadającym od wierzchołka do Doliny Chochołowskiej ramieniu ŁopatyTatrach Zachodnich. Ramię to oddziela Dolinę Jarząbczą od Doliny Chochołowskiej Wyżniej. Szczyt i górna część zboczy Czerwonego Wierchu jest trawiasta i zarasta kosówką. Północne zbocza zwane Hotarzem porasta naturalny las. We wschodnich zboczach (od strony Doliny Jarząbczej) żleby: Skrajny, Pośredni i Mokrzyniec.

Red Peak Chochołowska

1766 m above sea-level
In the side, falling from the top to the valley of the Western ŁopatyTatrach Chochołowska shoulder. The arm is separated from the Valley of the Valley Jarząbczą Chochołowska Vyšné. The summit and upper slopes of the Red Peak is grassy and overgrown Kosówka. Northern slopes are overgrown Hotarzem called natural forest. In the eastern slopes (from the Valley Jarząbczej) gullies: extreme, intermediate, and Mokrzyniec.