Czyste Tatry
Szczyty

Kończysty Wierch

Wysokość 2002 m n.p.m

 

Dawniej nazywany Kończystą nad Jarząbczą – szczyt w Tatrach Zachodnich, leżący w grani głównej Tatr, pomiędzy Starorobociańskim Wierchem, oddzielony od niego Starorobociańską Przełęczą (1975 m), i Jarząbczym Wierchem, od którego oddziela go Jarząbcza Przełęcz (1954 m). Przez szczyty te i przełęcze biegnie granica polsko-słowacka. Kończysty Wierch jest też szczytem zwornikowym – w kierunku północnym odchodzi od niego północna grań Kończystego Wierchu, w której wyróżnia się szczyt Czubika (oddzielony od Kończystego Wierchu Dudową Przełęczą) i Trzydniowiański Wierch. Grań ta oddziela od siebie doliny: Starorobociańską i Jarząbczą. Od południowej strony Kończysty Wierch wznosi się nad Zadnią Doliną Raczkową.

 

Szlaki turystyczne
Na szczycie krzyżuje się kilka szlaków turystycznych:

Szlak czerwony – czerwony biegnący główną granią od Wołowca przez Łopatę i Jarząbczy Wierch na Kończysty Wierch, stąd dalej na Starorobociański Wierch i przełęcz Liliowy Karb.

  • Czas przejścia z Wołowca na Kończysty Wierch: 2:15 h, z powrotem 2:15 h
  • Czas przejścia z Kończystego Wierchu na Liliowy Karb: 1:15 h, z powrotem 1:15 h
Szlak zielony – zielony poniżej wierzchołka Czubika na Trzydniowiański Wierch. Czas przejścia: 45 min, ↑ 1 h
Szlak żółty – kilkadziesiąt metrów na wschód od wierzchołka na stronę słowacką odchodzi z przełęczy żółty szlak, biegnący Zadnią Doliną Raczkową przez Polanę pod Klinem, a dalej Doliną Raczkową do Niżniej Łąki w Dolinie Wąskiej. Czas przejścia: 3:15 h, ↑ 4:20 h

Formerly known as warts on Jarząbczą – peak in the Western Tatras, situated in the main ridge of the Tatra Mountains, between Starorobociańskim Peak, separated from him Starorobociańską Pass (1975 m), and Jarząbczym Peak, from which it is separated Jarząbcza Pass (1954 m). Through the peaks and gorges run Polish-Slovak border. Kończysty Peak is a summit zwornikowym – in a northerly direction away from the northern ridge Kończystego Peak, which stands out the top Czubika (separated from Kończystego Dudową Peak Pass) and Trzydniowiański Peak. This ridge separates the valley: Starorobociańską and Jarząbczą. From the south side Kończysty Peak rises above the valley Tasks crawling.
On top of the intersection of several trails