Czyste Tatry
Szczyty

Kondratowy Wierch

Wysokość 1801 m n.p.m.

 

Wierzchołek w grzbiecie górskim w Tatrach Zachodnich zbiegającym od grani głównej z Goryczkowej Czuby do Doliny Bystrej. Grzbiet ten oddziela od siebie dwie doliny będące jej odgałęzieniami: Dolinę Goryczkową i Dolinę Suchą Kondracką.

 

Grzbiet ma długość ok. 2200 m i jego grań stopniowo i niemal prostolinijnie opada w kierunku północnym. Wyróżnia się na nim niewiele tylko wznoszący się ponad grań punkt kulminacyjny Kondratowego Wierchu o wysokości 1801 m n.p.m. W większości grzbiet jest porośnięty górnoreglowym lasem świerkowym i kosówką, jedynie górne partie pod Goryczkową Czubą są trawiasto-kamieniste. W zboczach wschodnich kamienisty żleb. Z górnej części jego zboczy schodzą w zimie lawiny.

 

Kondratowy Wierch jest dobrze widoczny z polany na Kalatówkach. Jego zalesione północne stoki przesłaniają wyższą od niego Goryczkową Czubę. Nie prowadzą przez niego szlaki turystyczne. Jedynie jego dolnym, południowym podnóżem prowadzą dwie nartostrady.