Czyste Tatry
Szczyty

Kopa nad Krzyżnem

Wysokość 2125 m n.p.m.

 

Kopulaste wzniesienie pomiędzy Krzyżnem a Przełączką pod Ptakiem. Kulminacja kończy grupę Buczynowych Turni po stronie wschodniej.

 

Wejście na szczyt nie przedstawia żadnych trudności. Wraz z przełęczą Krzyżne należała do terenów pasterskich. Nieco poniżej szczytu (przez jego południowe zbocze) jest poprowadzony szlak Orlej Perci.

Szlaki turystyczne

Szlak czerwony – czerwony (Orla Perć) przebiegający granią główną z Zawratu przez Kozi Wierch, Granaty i Buczynowe Turnie na Krzyżne.

  • Czas przejścia z Zawratu na Krzyżne: 6-8 h
  • Czas przejścia z Krzyżnego na Kozi Wierch (część Zawrat – Kozi Wierch jest jednokierunkowa!): ok. 4 h