Czyste Tatry
Szczyty

Kopa nad Wrotami

2075 m n.p.m.

 

Skalisty wierzchołek w północno-zachodniej grani Ciemnosmreczyńskiej Turni w Tatrach Wysokich, oddzielonej od niej Przełęczą nad Wrotami.

 

Kopa nad Wrotami znajduje się w głównej grani Tatr, tuż nad Wrotami Chałubińskiego (z Dolinki za Mnichem widoczna jest powyżej lewej krawędzi siodła przełęczy). Wierzchołek jest niedostępny dla turystów.

 

Nazwa szczytu pochodzi od Wrót Chałubińskiego.


Rocky peak in the north-west ridge Ciemnosmreczyńskiej Turnia in the High Tatras, separated from her over Gates Pass.
Kick over Gates is in the main ridge of the Tatra Mountains, just above the Gates Chałubińskiego (the Valleys as Monk is visible above the left edge of the saddle of the pass). The apex is not available for tourists.

The name comes from the top of the Gate Chałubiński.