Czyste Tatry
Szczyty

Kopy Sołtysie

Kilka lesistych wzniesień na przedłużeniu zachodniego ramienia Gęsiej Szyi (1489 m n.p.m.), za Wyżnią Filipczańską Przełęczą (1435 m) i Ostrym Wierchem (1475 m) i oddzielone od niego Zadnią Przełęczą Sołtysią (ok. 1385 m).
Kolejne wzniesienia i przełęcze to:

  • Zadnia Kopa Sołtysia (1420 m), najwyższa z Kop i jednocześnie zwornik dla grzbietu biegnącego w kierunku północno-wschodnim, który przechodzi przez Przysłop Filipczański (1293 m) i rozdziela się na dwa ramiona: północne – Łężny Wierch oraz północno-wschodnie z Filipczańskim Wierchem (1223 m)
  • Średnia Przełęcz Sołtysia (1335 m)
  • Średnia Kopa Sołtysia (1362 m)
  • Przednia Przełęcz Sołtysia (1305 m)
  • Przednia Kopa Sołtysia (1334 m), od której odchodzi pięć grzbietów, pomiędzy którymi znajdują się żleby (od zachodu na wschód): Świniarski Żleb, Koziarski Żleb, Broniarski Żleb, Jarząbczak. Na grzbiecie północno-wschodnim znajdują się dwie polany : Płaśnia (1250 m) i Szałasiska (1145 m), nazywane także Halą Sołtysią Niżnią i Wyżnią. Na polanach tych niegdyś znajdowało się kilka starych szałasów.

Widoki z Przedniej Kopy Sołtysiej (wierzchołki pozostałych dwóch są porośnięte lasem), podobnie jak ze szczytu Gęsiej Szyi, należą do najciekawszych w Tatrach. Jednak z uwagi na brak oznakowanych szlaków turystycznych w tym rejonie są niedostępne dla turystów.


Several forested hills to the west extension of the arm gooseneck (1489 m), for Vyšné Filipczańską Pass (1435 m) and a sharp Peak (1475 m) and separated from his village administrators Tasks Pass (about 1385 m).
The next hill and mountain passes are:

  • Tasks village administrators Kopa (1420 m), the highest of the Kop and the keystone to the back while running towards the north-east, which passes through Przysłop Filipczański (1293 m) and separated into two branches: the northern – pendent Peak and the north-east of Filipczańskim Peak (1223 m)
  • Average village administrators Pass (1335 m)
  • Average village administrators Kopa (1362 m)
  • Front village administrators Pass (1305 m)
  • Front village administrators Kopa (1334 m), which departs from the five ridges, between which the gullies are located (from west to east): Świniarski gully, gully Koziarski, Broniarski couloir, Jarząbczak. On the back of the north-east, there are two clearing: pat (1250 m) and Szałasiska (1145 m), also known as the Hall and village administrators Nizhny Vyšné. In the clearings of the past were a few old shacks.

 
Views from the Front Kopa village administrators (the other two peaks are covered with forest), as well as from the top of gooseneck, among the most interesting in the Tatras. However, due to the lack of marked hiking trails in this region is inaccessible to tourists.