Czyste Tatry
Szczyty

Koryciańska Czuba

Wysokość 1161 m n.p.m.

 

Reglowy szczyt w długiej północnej grani Wołowca, pomiędzy Furkaską (1491 m) a Małą Furkaską (1133 m). Przebiega przez niego granica polsko-słowacka i Wielki Europejski Dział Wodny między Morzem Bałtyckim i Czarnym. We wschodnim kierunku ciągnie się od Koryciańskiej Czuby kręty grzbiet z Koryciańskimi Turniami, oddzielający dwie boczne odnogi Doliny Chochołowskiej: Wielkie Koryciska (po południowej stronie grzbietu) i Małe Koryciska (po północnej stronie). Na słowacką stronę, do Doliny Cichej Orawskiej opada spod Koryciańskiej Czuby jedna z dwóch odnóg Żlebu Bratraniec.

 

Koryciańska Czuba jest całkowicie zalesiona. Zbudowana jest ze skał osadowych (wapienie i dolomity) reglowej (górnej) płaszczowiny choczańskiej. Znajduje się w obszarze ochrony ścisłej Koryciska i nie prowadzą przez nią żadne szlaki turystyczne. Na jej wschodnich stokach, na wysokości 1090 m n.p.m. znajduje się jaskinia Schron w Wielkich Koryciskach o korytarzach długości 7,5 m.


Montane summit in the long north ridge Wołowiec between Furkaską (1491 m) and Little Furkaską (1133 m). Runs through the Polish-Slovak border and the Great European watershed between the Baltic and Black. Extends eastward from Koryciańskiej curving ridge of Czuba Koryciańskimi Turniami separating the two side branches Chochołowska Valley: Great Koryciska (on the south side of the spine) and Small Koryciska (north side). On the Slovak side, the Silent Valley Orava Koryciańskiej Czuby descends from one of the two branches of Żlebu Bratraniec.
Koryciańska Czuba is completely forested. It is constructed from sedimentary rocks (limestone and dolomite) Krizna (top) choczańskiej nappe. Located in a conservation area close Koryciska and do not carry it any hiking trails. On its eastern slopes, at an altitude of 1090 meters above sea level The shelter is a cave in the Great Koryciskach about 7.5 meters long corridors