Czyste Tatry
Szczyty

Kościelec

Wysokość 2155 m n.p.m.

 

Szczyt w Tatrach Wysokich, w Dolinie Gąsienicowej.
Znajduje się w bocznej Grani Kościelców, która od Zawratowej Turni odbiega w północnym kierunku, dzieląc Dolinę Gąsienicową na Czarną i Zieloną. W grani tej od Zadniego Kościelca (2162 m) oddziela go Kościelcowa Przełęcz (2110 m), a od Małego Kościelca (1866 m) przełęcz Karb (1853 m). Wierzchołek Kościelca wznosi się 533 m ponad powierzchnię Czarnego Stawu Gąsienicowego.
Nazwa szczytu wywodzi się prawdopodobnie od kształtu przypominającego dach kościoła. Jego sylwetka w kształcie stromej piramidy to bardzo charakterystyczny element panoramy Doliny Gąsienicowej.
Na szczyt prowadzi czarny szlak turystyczny z przełęczy Karb. Z przełęczy szlak biegnie zakosami blisko lewej krawędzi płytowego stoku o nachyleniu ok. 30° aż do skalnego progu. Przez ów próg, bez klamer i łańcuchów, w górę (0+ w skali taternickiej) i dalej na wierzchołek, zakosami poprzez mniejsze progi, których przejście ułatwiają półki i rynny skalne.

 

Zachodnia ściana Kościelca należy do najciekawszych i najczęściej odwiedzanych przez taterników w rejonie Hali Gąsienicowej.

 

Rejon Kościelca jest związany z kilkoma głośnymi wypadkami: pod Małym Kościelcem w lawinie w 1909 r. stracił życie Mieczysław Karłowicz – miejsce tragedii upamiętnia mały obelisk (Kamień Karłowicza). Na zachodniej ścianie Kościelca zginął w 1929 r. Mieczysław Świerz. Na Zadnim Kościelcu w 1962 r. w miejscu pozbawionym trudności spadł i zginął Jan Długosz.

Szlaki turystyczne

Szlak czarny – czarny z przełęczy Karb, na którą prowadzą dwa szlaki z Doliny Gąsienicowej: jego przedłużenie znad Czarnego Stawu i niebieski od szlaku na Świnicką Przełęcz. Czas przejścia z przełęczy na szczyt: 50 min, ↓ 40 min.

Summit in the High Tatras, in the Valley Gąsienicowa.
Located in a side Kościelców Ridge, which departs from Zawratowej Turnia in the northern direction, dividing the valley Gąsienicowa the Black and Green. The ridge of the Zadniego Kościelec (2162 m) separates it Kościelcowa Pass (2110 m), and from Little Kościelec (1866 m) Notch Pass (1853 m). Kościelec apex rises 533 meters above the surface of the Black Pond tracked.
The name probably derives peak of the shape resembling the roof of the church. Its silhouette in the shape of a steep pyramid is a very distinctive part of the panorama Gąsienica valley.

 

At the peak of a hiking trail leads from the black saddle notch. From the pass winding trail runs near the left edge of the plate slope of about 30 degrees up to the rock threshold. Over that threshold, with no buckles and chains, up (0 per taternickiej) and continue to the summit, winding through lower thresholds, which facilitates the transition of rock shelves and gutters.

 

Kościelec western wall of the most interesting and most visited by climbers in the area Gasienicowa.

 

Kościelec region is associated with several high profile cases: the Little Koscielec in an avalanche in 1909, lost his life Karlowicz – place a small obelisk commemorates the tragedy (Stone Karlowicz). On the west wall Kościelec died in 1929 Mieczysław Świerz. At Zadnim Kościelec in 1962 in place without difficulty fell and died Jan Dlugosz.