Czyste Tatry
Szczyty

Kotłowa Czuba

Wysokość 1840 m n.p.m.

 

Jeden ze szczytów grzbietu górskiego Ornak w Tatrach Zachodnich, oddzielającego górną część Dolina Kościeliskiej (Dolinę Pyszniańską) od górnej części Doliny Chochołowskiej (Doliny Starorobociańskiej).

 

Długi grzbiet Ornaku posiada cztery szczyty niewiele wznoszące się ponad główną grań. Są to, licząc od strony Iwaniackiej Przełęczy: Suchy Wierch Ornaczański (1832 m n.p.m.), Ornak (1854 m n.p.m.), Zadni Ornak (1867 m n.p.m.) i Kotłowa Czuba. Przedłużeniem grzbietu Ornaku w południowym kierunku są Siwe Turnie, od których Kotłowa Czuba oddzielona jest Siwą Przełęczą. Od Zadniego Ornaku Kotłową Czubę oddziela płytka przełęcz zwana Kotłowym Siodłem.

 

Kotłowa Czuba to niewybitny, kopulasty szczyt porośnięty niską murawą z sitem skuciną o czerwieniejących końcach pędów. Wschodnie zbocza opadają do Doliny Pyszniańskiej, zachodnie do Starorobociańskiej. Znajduje się w nich Żleb pod Pyszną, którym prowadzi szlak turystyczny z Doliny Chochołowskiej na Siwą Przełęcz.
Szlaki turystyczne

Szlak zielony – zielony szlak biegnący z Iwaniackiej Przełęczy przez cały grzbiet Ornaku, Siwą Przełęcz i Siwe Turnie na przełęcz Liliowy Karb. Czas przejścia: 2:20 h, z powrotem 1:55 h
Szlak czarny – Kotłową Czubę można również osiągnąć, wchodząc czarnym szlakim na Siwą Przełęcz, prowadzącym z Doliny Chochołowskiej przez Dolinę Starorobociańską, a następnie idąc krótko szlakiem zielonym. Czas przejścia na Siwą Przełęcz: 2:30, ↓ 2 h

One of the ridge tops in the Western Tatras Ornak, separating the upper part of the Valley Kościeliska (Pyszniańska Valley) from the top of the Chocholowska Valley (Valley Starorobociańskiej).

 

A long ridge of Ornak has four peaks rising above the few main ridge. They are counting on the Iwaniackiej Pass: Dry Ornaczański Peak (1832 m), Ornak (1854 m), Zadni Ornak (1867 m) and boiler Czuba. Extension of the ridge in the southern direction Ornak are Turnie Gray, from which the boiler is separated Czuba Shiva Pass. From Zadniego Ornak Czuba boiler plate separates the pass called the boiler saddle.

 

Boiler is niewybitny Czuba, domed top covered with low grass with a strainer to czerwieniejących skuciną ends of shoots. Eastern slopes descend to the valley Pyszniańskiej, west to Starorobociańskiej. They feature a gully into delicious, the trail runs the Valley of the Shiva Chochołowska Pass.