Czyste Tatry
Szczyty

Kozie Czuby

Wysokość 2263 m n.p.m.
Szczyt o trzech wierzchołkach (od zachodu na wschód: 2239 m, 2256 m, 2263 m) w masywie Koziego Wierchu. Prowadzi przez niego najtrudniejszy tatrzański znakowany szlak turystyczny zwany Orlą Percią. Przejście ułatwiają zamontowane łańcuchy.
Kozie Czuby od Koziego Wierchu oddziela Kozia Przełęcz Wyżnia (2240 m n.p.m.) a od pobliskiej Zamarłej Turni wąska i głęboka Kozia Przełęcz (2137 m). Ściany Kozich Czub opadają wysokimi (ok. 200 m w kierunku Koziej Dolinki i ok. 250 m wysokości urwistymi ścianami w kierunku Pustej Dolinki). Przez ściany poprowadzonych jest kilka dróg wspinaczkowych.

Szlaki turystyczne

Szlak czerwony – znakowana czerwono Orla Perć z przełęczy Zawrat na Krzyżne (na odcinku Zawrat – Kozi Wierch od lipca 2007 r. ruch odbywa się wyłącznie w kierunku wschodnim z Zawratu w kierunku Koziego Wierchu).

  • Czas przejścia z Zawratu na Kozi Wierch: 3:10 h, z powrotem przejście zabronione
  • Czas przejścia z Koziego Wierchu na Krzyżne: 3:30 h, z powrotem 3:35 h

The summit of the three vertices (from west to east: 2239 m, 2256 m, 2263 m) in the massif of Goat Peak. It runs through the most difficult Tatra marked hiking trail called Orla Perc. Facilitate the transition chains fitted.
Goat Peak Goat Czuby separated from Goat Pass Vyšné (2240 m) and from the nearby froze Turnia narrow and deep Goat Pass (2137 m). Walls fall Kozy Czub high (about 200 m in the direction of Goat Valleys and about 250 m high steep walls in the direction of the Empty Valleys). Through walls poprowadzonych several climbing routes.