Czyste Tatry
Szczyty

Kryta Czuba

Wysokość 1246 m n.p.m.

 

Reglowy szczyt w otoczeniu Doliny Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich . Znajduje się w zakończeniu grzbietu odchodzącego we wschodnim kierunku od Furkaski poprzez Tyrałową Czubę. Grzbiet ten oddziela Dolinę Krytą od doliny Wielkie Koryciska. Obydwie są odnogami Doliny Chochołowskiej.

 

Kryta Czuba jest niemal całkowicie zalesiona i nie prowadzi przez nią żaden szlak turystyczny. Rosną na niej m.in. sztucznie nasadzone limby, które w Dolinie Chochołowskiej naturalnie nie występują. Zbudowana jest ze skał wapiennych. Od południowej strony, nad Doliną Krytą w stokach poniżej wierzchołka znajdują się nagie wapienne urwiska.


Montane valley surrounded by mountain in the Western Tatras Chochołowska. Located in the back end of the outgoing in the eastern direction from Furkaski by Tyrałową crest. Ridge that separates the valley from the valley of the Grand Kryta Koryciska. Both are branches of the Valley Chochołowska.

Indoor Czuba is almost entirely wooded and does not give her any tourist trail. Grow on it among others nasadzonelimby artificially, which in the Valley do not occur naturally Chochołowska. Is built from limestone. From the south side, above the Valley of Kryta below the top of the slopes are bare limestone cliff.