Czyste Tatry
Szczyty

Krzesanica

Wysokość 2122 m n.p.m.

 

Szczyt w grani głównej Tatr Zachodnich, najwyższy szczyt zespołu Czerwonych Wierchów, równocześnie też najwyższy polski szczyt zbudowany z dolomitów z przeławiceniami wapieni wieku środkowotriasowego. Krzesanica wznosi się nad polską Doliną Miętusią i słowacką Doliną Cichą. Od wschodu sąsiaduje z Małołączniakiem (2096), oddzielona od niego Litworową Przełęczą (2037 m), od zachodu z Ciemniakiem (2096), oddzielona Mułową Przełęczą (2067 m). Po szczytach tych i przełęczach biegnie granica słowacko-polska.

 

W ścianach południowych, po słowackiej stronie odkryto ok. 50 jaskiń, najgłębsze z nich mają 166 m. Na wysokości 2110 m znajduje się otwór jaskini Szczelina w Krzesanicy II, będącej najwyżej położoną jaskinią Tatr Zachodnich.

 

Szlaki turystyczne

Szlak czerwony – czerwony szlak z Doliny Kościeliskiej przebiegający grzbietem Czerwonych Wierchów, a dalej na Kasprowy Wierch i Świnicę. Czas przejścia z Ciemniaka na Kopę Kondracką: 1:05 h, z powrotem 1:15 h

Summit on the main ridge of the Western Tatras, the highest peak in the band Red Hills, simultaneously also the highest Polish peak composed of dolomitic limestone from przeławiceniami the Middle ages. Kresanica rises above the Polish and Slovak Miętusia Valley Silent Valley. From the east adjacent to Małołączniakiem (2096), separated from him Litworową Pass (2037 m), west of Ciemniakiem (2096), separated by mud Pass (2067 m). After the summits of mountain passes and runs the Slovak-Polish border.

 

In the southern wall, on the Slovak side were discovered about 50 caves, the deepest of them have a height of 166 m. At 2110 m there is a gap in the mouth of the cave Krzesanicy II, which is the highest altitude cave in the Western Tatras.