Czyste Tatry
Szczyty

Łomik

Wysokość 1267 m.n.p.m.

 

Wierzchołek w grzbiecie Spaleniec w polskich Tatrach Zachodnich. Jest to wschodni z dwóch grzbietów opadających spod Sarniej Skały do Kotliny Zakopiańskiej i oddzielający Dolinę Białego od Doliny Spadowiec. Łomik jest zwornikiem; grzbiet Spaleniec rozgałęzia się w nim na dwa grzbiety (obydwa o nazwie Spaleniec) obejmujące swoimi ramionami Dolinę Spadowiec.

 

Łomik jest zalesiony, ale w jego wierzchołku nad lasem wznoszą się niewielkie wapienne turnie. Nie prowadzą nim szlaki turystyczne. Znajduje się na obszarze ochrony ścisłej Regle Zakopiańskie.


1267 m.n.p.m.

The top of the ridge Spaleniec in the Polish Western Tatra Mountains. It is the eastern of the two ridges descending from the rocks to the basin Sarnie Zakopane and separating the valley from the Valley of the White Spadowiec. Łomik is the keystone; back Spaleniec branches in the two backs (both named Spaleniec), covering his arms Spadowiec Valley.
Łomik is forested, but in its apex rise above the forest, a small limestone turn. Do not keep him walking trails. Located in an area of strict protection Regla Zakopane.