Czyste Tatry
Szczyty

Mała Buczynowa Turnia

Wysokość 2172 m n.p.m.

 

Szczyt w grupie Buczynowych Turni, znajdujący się pomiędzy Wielką Buczynową Turnią, od której oddziela ją głęboka Buczynowa Przełęcz, a Ptakiem, od którego oddziela ją Mała Buczynowa Przełączka.

 

Mała Buczynowa Turnia to dwuwierzchołkowy szczyt (północno-wschodnia kulminacja ma 2172 m, południowo-zachodnia 2168 m), oddzielonych od siebie niewielkim siodełkiem. W kierunku Doliny Roztoki od Małej Buczynowej Turni schodzą dwa ramiona. Ramię południowo-zachodnie odgranicza Buczynową Dolinkę od żlebu schodzącego po południowo-wschodniej ścianie. Ściana północna schodzi do Doliny Pańszczycy. W niej wytyczono kilka dość trudnych dróg wspinaczkowych.

 

Szlak Orlej Perci prowadzi granią w pobliżu szczytu, a następnie obniża się i omija Małą Buczynową Przełączkę, turnię Ptak i Kopę nad Krzyżnem (2135 m n.p.m.) trawersem przez trawiaste zbocza na Krzyżne.

 

Z wierzchołka widoczna jest panorama podobna do tej z Krzyżnego.


 

Summit group Buczynowe Turnia, located between Great Buczynową Turnie, separated from her deep Buczynowa Pass and Bird, which separates it from Little Buczynowa jumper.

 

Small Buczynowa dwuwierzchołkowy tournament is the top (north-east is the culmination of 2172 m, south-west 2168 m), separated by a small saddle. In kierunkuDoliny Roztoki from Little Buczynowej Turnia descend the two arms. South-western arm delimits Buczynową Dolinka żlebu descending from the south-east wall. The wall descends into the Valley of northern Pańszczycy. In it laid out some fairly difficult climbing routes.

 

Orla Perc trail runs along the ridge near the summit, and then decreases and passes Little Buczynową jumper, turn the bird and Krzyżnem Kopa (2135 m), traverse the grassy slopes of Krzyżne.

 

From the top of the image can be seen similar to that of Krzyżnego.