Czyste Tatry
Szczyty

Mała Furkaska

Wysokość 1133 m n.p.m.

 

Reglowy szczyt nad Doliną Chochołowską w polskich Tatrach Zachodnich. Znajduje się w północnej grani Wołowca w południowo-zachodnim kierunku od Siwiańskich Turni. Przez szczyt Małej Furkaski przebiega granica polsko-słowacka. Południowe stoki opadają do polskiej doliny Małe Koryciska (odnoga Doliny Chochołowskiej), północne do słowackiej Doliny Cichej Orawskiej.

 

Mała Furkaska jest całkowicie zalesiona. Nie przebiegają przez nią żadne szlaki turystyczne.

Montane Chochołowska top of the valley in the Polish Western Tatra Mountains. Located in the north ridge Wołowiec in the south-west direction from Siwiańskich Tournament. By the summit of Small Furkaski runs the Polish-Slovak border. Southern slopes descend to the valley Small Koryciska Polish (Chocholowska Valley branch), North to the Silent Valley Slovak Orava.

 

Small Furkaska is completely forested. Do not run it any hiking trails.