Czyste Tatry
Szczyty

Mały Giewont

Wysokość 1735 m n.p.m.

Szczyt w masywie Giewontu w Tatrach Zachodnich. Leży pomiędzy Doliną Małej Łąki a Doliną Strążyską. Dawniej nazywany był także Giewoncikiem. W najwyższym punkcie, odległym ok. 420 m w prostej linii od głównego szczytu Giewontu (zwanego Wielkim Giewontem) osiąga on wysokość 1735 m n.p.m. Od strony wschodniej Mały Giewont oddzielony jest szeroką Giewoncką Przełęczą, za którą półkolista skalna grzęda wrasta w stromo opadającą kopułę szczytową Wielkiego Giewontu. Z przełęczy tej opada na północ do Małej Dolinki duży i urwisty żleb, zwany Żlebem Kirkora. W kierunku południowym przełęcz Siodło oddziela Mały Giewont od Siodłowej Turni. Od strony północno-zachodniej sąsiaduje z Grzybowcem, oddzielony od niego przełęczą Bacug.
Szlaki turystyczne

Szlak czerwony – południowo-zachodnim zboczem Małego Giewontu prowadzi czerwony szlak z Doliny Strążyskiej przez Przełęcz w Grzybowcu, Grzybowiec i przełęcz Siodło do skrzyżowania z niebieskim szlakiem, nieco powyżej Wyżniej Kondrackiej Przełęczy. Czas przejścia z Przełęczy w Grzybowcu na Giewont: 1:45 h, ↓ 1:20 h

Summit of the massif in the Western Tatras Giewont. It lies between the Valley and the Valley of the Little Meadows Strążyska. Formerly he was also called Giewoncikiem. The highest point, distant about 420 m in a straight line from the main summit Giewont (called the Great Giewontem) reaches a height of 1735 meters above sea level From the east, is separated small Giewont wide Giewoncką Pass, for which the semicircular rock roost grows into the steeply angled dome peak of the Great Giewont. From the pass that fell on the north to the Little Valleys large and precipitous gully, gully called Kirkor. Southbound Saddle Pass separates from the trailer Small Giewont Tournament. From the north-west adjacent to the Grzybowiec, separated from him Bacug pass.