Czyste Tatry
Szczyty

Mały Kopieniec

Wysokość 1329 m n.p.m.

 

Mało wybitny reglowy szczyt w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich. Znajduje się na przedłużeniu grzbietu Kulawca odchodzącego od Trzydniowiańskiego Wierchu w północnym kierunku. Od grzbietu Kulawca oddzielony jest niewielką przełączką Wyżni Kopieńcowy Przechód (ok. 1320 m). Od północnej strony Mały Kopieniec sąsiaduje z niżej położonym, ale bardziej wybitnym Wielkim Kopieńcem (1257 m). Obydwa Kopieńce oddziela przełęcz Kopieńcowy Przechód (1205 m).

 

Wschodnie stoki Małego Kopieńca opadają do dolnej części Doliny Starorobociańskiej, zachodnie do żlebu Krowiniec (często nazywanego Krowim Żlebem), wciętego w północne stoki Trzydniowiańskiego Wierchu.

 

Jest całkowicie zalesiony i nie prowadzą przez niego szlaki turystyczne. W gwarze podhalańskiej kopieńcem nazywa się górę o kształcie podobnym do kopca. W Tatrach jest jeszcze drugi, również reglowy szczyt o tej samej nazwie – Mały Kopieniec w Dolinie Olczyskiej.


 

Few prominent peak in the montane Chocholowska Valley in the Western Tatras. Located on the topline Kulawca Trzydniowiańskiego parting from the Peak to the north. Since the spine is separated Kulawca small jumper Vyšné Kopieńcowy Przechód (ca. 1320 m). From the north side of Little Kopieniec adjacent to the downstream, but more prominent Grand Kopieńcem (1257 m). Both Kopieńce separates Kopieńcowy Przechód Pass (1205 m).

 

Eastern slopes of the Little Kopieńca sink to the bottom of Starorobociańskiej Valley, west to żlebu Krowiniec (often called cow gully), indented in the northern slopes of the Peak Trzydniowiańskiego.

 

It is completely wooded and do not lead by him walking trails. In Podhale dialect kopieńcem called up by a shape similar to the mound. In the Tatras is yet another, the montane summit of the same name-Little Valley Kopieniec Olczyskiej.