Czyste Tatry
Szczyty

Marusarzowa Turnia

Wysokość 2075 m n.p.m.

 

Wyraźnie widoczna kulminacja w Żabiej Grani , pomiędzy Marusarzową Przełączką 2060 m a Owczą Przełęczą , 2038 m. Ta pierwsza oddziela Marusarzową Turnię od Żabiego Szczytu Niżniego, ta druga natomiast od Owczych Turniczek.

 

Od Marusarzowej Turni w kierunku zachodnim odchodzi żebro najeżone turniczkami, w którego połowie wysokości znajduje się szerokie trawiaste siodło. W stronę Morskiego Oka w Dolinie Rybiego Potoku spod sąsiednich przełączek opadają Marusarzowy Żleb i Owczy Żleb. Wschodnie stoki turni opadają do Doliny Żabich Stawów Białczańskich.

 

Szczyt Marusarzowej Turni leży na granicy polsko-słowackiej. Na wierzchołek nie prowadzą żadne znakowane trasy turystyczne.


Clearly visible in the culmination of Żabia Ridge, between 2060 Marusarzową jumper has Faroe Pass, 2038 m. The first tournament since separated Marusarzową frog Niżniego Summit, the second one from the Faroe Turniczek.
From Marusarzowej Turnia in a westerly direction away bristling turniczkami rib in the mid-height is a broad grassy saddle. Towards Morskie Oko Valley Stream, moderating from the neighboring przełączek fall Marusarzowy couloir couloir and Sheep. Eastern slopes descend to the valley cliff frogs Białczańskich Ponds.

 

The summit lies on the Marusarzowej Turnia Polish-Slovak border. At the summit did not lead no marked trails.