Czyste Tatry
Szczyty

Miedziane

Wysokość 2233 m n.p.m.

 

Masywny szczyt w bocznej grani Tatr oddzielającej Dolinę Pięciu Stawów od Doliny Rybiego Potoku. Grań łączy się z główną granią Tatr na Szpiglasowym Wierchu. Wierzchołek Miedzianego od Szpiglasowego Wierchu rozdziela Szpiglasowa Przełęcz a od Opalonego Wierchu Marchwiczna Przełęcz (2055 m n.p.m.).

 

Ten położony na zachód od Morskiego Oka szczyt położony jest na terenie ścisłego rezerwatu przyrody (od 1956), dawniej udostępniony turystom, był też jednym z najwyżej położonych miejsc wypasu owiec. Zatem na wierzchołku już od dawna bywali pasterze. Ze szczytu roztacza się piękny widok. W XIX wieku wystawiano w Warszawie panoramę Tatr namalowaną z jego wierzchołka, będącą największym polskim obrazem w historii.

 

Nazwa szczytu związana jest z pracami górniczymi (wydobycie miedzi) prowadzonymi na jego zboczach w XVIII wieku.


 

A massive peak in the Tatra Mountains separating the side valley of the Valley of Five Lakes Fish-Brook. The ridge connects to the main ridge of the Tatra Mountains on Szpiglasowym Peak. The top of the copper separates from the Peak Szpiglasowego Szpiglasowa Pass and from tanned Marchwiczna Peak Pass (2055 m).

 

Located west of the summit Morskie Oko is located within the strict nature reserve (since 1956), formerly available to tourists, and was also one of the highest places of grazing sheep. Thus, at the top have long been visited by shepherds. It offers a beautiful view. In the nineteenth century, exhibited in the Tatras Warszawiepanoramę painted with its apex, which is the largest in the history of Polish painting.
Name of the summit is associated with the work of mining (copper mining), carried out on the slopes of the eighteenth century