Czyste Tatry
Szczyty

Mnich

Wysokość 2068 m n.p.m.

 

Samotna turnia powyżej południowo-zachodniego brzegu Morskiego Oka.

 

Słynna, północno-wschodnia (często mówi się wschodnia) ściana turni, którą prowadzą jedne z najtrudniejszych dróg wspinaczkowych w Tatrach opada prawie pionowo 250 m w dół. Najłatwiejsza (choć też wspinaczkowa) droga, nazywana „przez płytę”, wiedzie od zachodu od strony Dolinki za Mnichem.

 

Turnia posiada dwa, położone blisko siebie wierzchołki, z których nieco wyższy (główny) jest wierzchołek północno-wschodni utworzony z wielkiego, pochyłego, skalnego bloku. Od strony Dolinki za Mnichem (poniżej północno-zachodniej ściany turni), widoczny jest trawiasto-skalny taras nazwany Mnichowe Plecy. Od strony Morskiego Oka widoczny jest Ministrant, w którego wielkim okapie (największym w polskich Tatrach) znajdują się bardzo trudne drogi hakowe.

 

W południowo-zachodniej grani Mnicha znajdują się dwie kulminacje:

  • Mniszek (2045 m n.p.m.), widoczny znad Morskiego Oka po lewej stronie od Mnicha i oddzielony od niego Wyżnią Mnichową Przełączką (ok. 2035 m n.p.m.), z której schodzi długi komin ograniczający wschodnią ścianę szczytu.
  • Mnichowa Kopa (2090 m n.p.m.), oddzielona od Mniszka szerokim siodłem Mnichowej Przełączki Niżniej (ok. 2025 m n.p.m.). Z przełęczy, w kierunku Morskiego Oka opada potężny Mnichowy Żleb. Wschodnia ściana (ok. 140 m wysokości) Mniszka i północno-wschodnia Mnicha (ok. 260 m wysokości) opadają do tego żlebu.

 

Za Mnichową Kopą grań Mnicha ginie w Mnichowym Piargu podchodzącym pod ściany opadające z głównej grani, poniżej Zadniego Mnicha i Cubryny.

 

W okolicach Morskiego Oka znajdują się jeszcze dwa inne szczyty o podobnej nazwie: Zadni Mnich i Żabi Mnich.


Lonely crag above the south-western shore of the Sea Eye.
The famous North-East (often said to be eastern) wall of crags, which leads some of the most difficult climbing routes in the mountains descends almost vertically 250 m down. The easiest (though also climbing) route, called „the record”, leads to the west of the Valleys for the Monk.
Crag has two peaks close to each other, of which slightly higher (root) is the north-eastern tip formed from a large, sloping, rock block. From the Valleys to Monk (below the north-western wall of crags), you can see the grassy terrace-rock back is called the Monks. From the Morskie Oko Ministrant is visible in the big eaves (the largest in the Polish Tatra Mountains) are very difficult to hook the road.
In the south-west ridge Monk are two climaxes:

  • Dandelions (2045 m), Morskie Oko seen from the left side of the Monk and separated from him Vyšné jumper Monks (about 2035 m above sea level), which goes a long chimney eastern boundary wall of the summit.
  • Monks Kopa (2090 m), separated from the broad saddle monks nun Niżna Adaptors (ca. 2025 m). From the pass, towards the mighty falls Morskie Oko Mnichowy gully. East wall (about 140 m high) nun and north-eastern monk (c. 260 m) fall into this żlebu.

Heaps ridge as monks monk dies in Mnichowym Piargu podchodzącym falling from the walls of the main ridge, below Zadniego Monk and Cubryny.
Morskie Oko in the vicinity are two more peaks with a similar name: Frog Zadni Monk and Monk.