Czyste Tatry
Szczyty

Niżni Kostur

Wysokość 2055 m n.p.m.

 

Szczyt grani głównej Tatr, należący do Liptowskich Murów. Od Kotelnicy oddziela go Czarna Ławka, a od Wyżniego Kostura Niżnia Liptowska Ławka (ok. 2035 m). Przez te szczyty i przełęcze biegnie granica słowacko-polska. Po słowackiej stronie zbocza szczytu opadają do Doliny Ciemnosmreczyńskiej.

 

Od wierzchołka, w kierunku północnym (w stronę Doliny Pięciu Stawów) odchodzi krótkie, boczne ramię, skręcające w okolice Czarnego Stawu. W wierzchołku Niżniego Kostura główna grań zmienia nieco kierunek ze wschodniego (od Kotelnicy) na południowo-wschodni (w stronę Szpiglasowego Wierchu).

 

Obecnie szczyt ten, podobnie jak całe Liptowskie Mury, nie jest udostępniony turystycznie.


The summit’s main ridge of the Tatra Mountains, belonging to Liptovské Walls. Kotelnica separates it from the Black Bench, and the Staff of Nizhny Wyżniego Liptovská Bench (ca. 2035 m). During these peaks and passes the border extends the Slovak-Polish. On the Slovak side slopes of the summit descend to the valley Ciemnosmreczyńskiej.
From the top, in a northerly direction (towards the Valley of Five Lakes), leaving a short, side arm, twisting in the vicinity of the Black Pond. At the top of main ridge Niżniego stick slightly changes direction from the east (from Kotelnica) on the south-east (towards Szpiglasowego Peak).
Out of this summit, like the whole Liptovské walls, is not available to tourists.