Czyste Tatry
Szczyty

Nosal

Wysokość 1206 m n.p.m.

 

Wzniesienie reglowe w Tatrach nad Kuźnicami, między Doliną Bystrej a Doliną Olczyską. Zbudowane jest ze skał osadowych – wapieni i dolomitów z środkowego triasu.

 

Od strony północno-zachodniej oraz zachodniej z wierzchołka opada strome urwisko. Zdarzały się na nim wypadki śmiertelne, szczególnie wśród poszukiwaczy szarotek, turnie te były też wybierane przez samobójców. Od południowej strony Nosalowa Przełęcz oddziela go od zalesionego Nieboraka. Na zalesionym zboczu od strony północnej znajduje się narciarski stok slalomowy (przecinka leśna), wzdłuż którego biegnie wyciąg krzesełkowy długości 590 m. Od górnej stacji wyciągu prowadzi też jednokierunkowa nartostrada przez Nosalową Przełęcz do Kuźnic.

Szlaki turystyczne

Szlak zielony – łatwy szlak zielony z Kuźnic przez Nosalową Przełęcz i Nosal do przystanku „Murowanica” (w drodze z centrum Zakopanego do Kuźnic).

  • Czas przejścia z Kuźnic na szczyt: 35 min, ↓ 30 min
  • Czas przejścia ze szczytu do Murowanicy: 35 min, ↑ 45 min
Szlak żółty – żółty z Nosalowej Przełęczy na polanę Olczysko. Czas przejścia: 25 min, ↑ 30 min

Krizna elevation in the mountains above the Kuznice, between the Valley and Valley Bystra Olczyską. Is composed of sedimentary rocks – limestone and dolomite of the Middle Triassic.

 

From the north-west and west from the summit of a steep cliff drops. There were fatal accidents on it, especially among poszukiwaczyszarotek, turn, were also selected by the suicides. From the south side Nosalowa Pass separates it from the wooded poor devil. On a wooded hillside on the north side there is a ski slalom slope (comma Forestry Department), which runs along the length of the chair lift 590 m. From the top lift station also runs through Nosalową jednokierunkowanartostrada to Kuźnice Pass.

 

Tourist routes

Szlak zielony – easy green trail from Kuźnice by Nosalową Pass and Nosal to stop „Murowanica” (on the road from Zakopane to Kuźnice).

  • Time change from Kuznice to peak: 35 min, 30 min ↓
  • The time of transition from peak to Murowanicy: 35 min, 45 min ↑
Szlak żółty – yellow trail from the clearing Nosalowej Olczysko Pass. Transition Time: 25 min, 30 min ↑