Czyste Tatry
Szczyty

Ornak

Wysokość 1854 m n.p.m.

 

Jeden ze szczytów grzbietu górskiego Ornak w Tatrach Zachodnich, oddzielającego górną część Doliny Kościeliskiej (Dolinę Pyszniańską) od górnej części Doliny Chochołowskiej (Doliny Starorobociańskiej).

 

Długi grzbiet Ornaku posiada cztery szczyty, niewiele wznoszące się ponad główną grań. Są to od strony Iwaniackiej Przełęczy: Suchy Wierch Ornaczański (1832 m n.p.m.), Ornak, Zadni Ornak (1867 m n.p.m.) i Kotłowa Czuba (1840 m n.p.m.). Od Suchego Wierchu Ornaczańskiego Ornak oddzielony jest Wyżnią Przełęczą Ornaczańską (1925 m n.p.m.), od Zadniego Ornaku Ornaczańską Przełęczą (1795 m n.p.m.).

Zachodnie zbocza Ornaku pomiędzy Pośrednim Żlebem i żlebem Graniczniakiem (Skrajna Wolarnia), opadające długim grzbietem do Doliny Starorobociańskiej.

Szlaki turystyczne

Szlak zielony  – zielony szlak biegnący z Iwaniackiej Przełęczy przez cały grzbiet Ornaku, Siwą Przełęcz i Siwe Turnie na przełęcz Liliowy Karb. Czas przejścia: 2:20 h, z powrotem 1:55 h

One of the ridge tops in the Western Tatras Ornak separating the upper part Koscieliska Valley (Valley Pyszniańska) from the top of the Chocholowska Valley (Valley Starorobociańskiej).

A long ridge of Ornak has four peaks, rising slightly above the main ridge. They are from the Iwaniackiej Pass: Dry Ornaczański Peak (1832 m), Ornak Zadni Ornak (1867 m) and boiler Czuba (1840 m). From Dry Peak is separated Ornaczańskiego Ornak Vyšné Ornaczańską Pass (1925 m), from Zadniego Ornak Ornaczańską Pass (1795 m).
Western Slope Ornak between gully and gully Medium Graniczniakiem (Extreme Wolarnia), falling back to Long Valley Starorobociańskiej.

 

Tourist routes

Szlak zielony – green trail running from Iwaniackiej Pass round the back Ornak, Shiva, and Gray Turnie Pass Pass Lilac Notch. Transition Time: 2:20 h, 1:55 h back