Czyste Tatry
Szczyty

Ostry Wierch Waksmundzki

Wysokość 1475 m n.p.m.

 

Szczyt w paśmie reglowym Tatr Wysokich w grupie Gęsiej Szyi pomiędzy Zadnią Kopą Sołtysią (1420 m n.p.m.) – oddziela je Zadnia Przełęcz Sołtysia (1386 m n.p.m.) – i Suchym Wierchem Waksmundzkim (1485 m n.p.m.) – rozdziela je Wyżnia Filipczańska Przełęcz (1435 m n.p.m.). Szczyt oddziela Dolinę Filipkę od Doliny Pańszczycy.

 

Szlaki turystyczne

Szlak czerwony – przez zachodnie zbocza Ostrego Wierchu przebiega czerwony szlak z Toporowej Cyrhli, przez Psią Trawkę, Waksmundzką Polanę i Wodogrzmoty Mickiewicza do Morskiego Oka. Czas przejścia z Psiej Trawki na Rówień Waksmundzką: 1 h, ↓ 45 min
Szlak zielony – przez południowo-wschodnie zbocza biegnie zielony szlak z Wierchporońca przez Gęsią Szyję do Doliny Gąsienicowej. Czas przejścia z Wierchporońca na Rówień Waksmundzką: 2 h, ↓ 1:35 h

Band peak in the High Tatras reglowym group gooseneck between the village administrators Tasks Heaps (1420 m) – separated by the village administrators Tasks Pass (1386 m) – and Waksmundzkim Dry Peak (1485 m) – separated them Vyšné Filipczańska Pass (1435 m asl .) Summit Valley is separated from the Valley Pańszczycy Filipek.
Tourist routes

Szlak czerwony red route – across the western slopes of the Peak Acute red trail runs from Toporov Cyrhli by Dog grass Waksmundzka Glade and Wodogrzmoty Mickiewicz to Morskie Oko. Time to move from the dog weed on Rówień Waksmundzka: 1 hour, 45 minutes ↓
Szlak zielony Green Route – the south-eastern slope of the green trail runs from the goose neck Wierchporońca Valley Gąsienicowa. Time to move from Wierchporońca Rówień Waksmundzka: 2 h, 1:35 h ↓