Czyste Tatry
Szczyty

Pańszczyckie Czuby

Wysokość 2174 i 2155 m n.p.m.

 

Dwa garby w południowej grani Skrajnego Granata, odchodzącej w kierunku Żółtej Turni. Grań ta oddziela od siebie Dolinę Gąsienicową i Dolinę Pańszczycę. Od zwornikowego wierzchołka Granatów oddziela je Pańszczycka Przełączka Wyżnia, a od Wierchu pod Fajki Pańszczycka Przełęcz.

 

Południowy wierzchołek Pańszczyckich Czub nosi nazwę Zadnia Pańszczycka Czuba (2174 m n.p.m.), a wierzchołek północny – Skrajna Pańszczycka Czuba (2155 m). Czuby rozdziela siodełko – Pańszczycka Przełączka Pośrednia (2145 m).

 


 

 

Two humps in the southern ridge Extreme Granata, off in the direction of the Yellow Tournament. This ridge separates the Valley and the Valley Gąsienicowa Pańszczycę. From the top of the grenade zwornikowego separates them Pańszczycka Vyšné jumper, and since the pipes Pańszczycka Peak Pass.
Southern tip of Pańszczyckich Czub called Tasks Pańszczycka Czuba (2174 m), and the tip of the north – Extreme Pańszczycka Czuba (2155 m). Crests separated saddle – Pańszczycka jumper Intermediate (2145 m).