Czyste Tatry
Szczyty

Parzątczak

Wysokość 1486 m n.p.m.

 

Szczyt w północnej grani Wołowca w Tatrach Zachodnich. Znajduje się w tej grani pomiędzy Bobrowcem (1663 m), oddzielony od niego wybitną Juraniową Przełęczą (1376 m), a Furkaską (1491 m), od której oddzielony jest płytką Przełęczą pod Furkaską. Przez grań tę przebiega granica polsko-słowacka, jak również europejski dział wód pomiędzy Morzem Czarnym i Bałtykiem. Z Parzątczaka odchodzą 2 boczne ramiona:

  • od szczytu w kierunku wschodnim grzbiet Przysłopu, oddzielający Dolinę Długą od doliny Głębowiec
  • z grani pomiędzy Parzątczakiem a Juraniową Przełęczą odchodzi w kierunku północno-zachodnim krótka grzęda Wałowca oddzielająca główny ciąg Doliny Juraniowej od jej odgałęzienia – Doliny Jaworzynki Juraniowej.

 

Z Doliny Chochołowskiej prowadzi przez nią wschodnimi stokami Parzątczaka droga gruntowa na Juraniową Przełęcz.
Obecnie cały ten rejon znajduje się na obszarze słowackiego i polskiego parku narodowego. Nie prowadzi tędy żaden szlak turystyczny. Dawniej istniejący szlak turystyczny z Umarłej Przełęczy przez Juraniową Przełęcz i szczyt Bobrowca na Bobrowiecką Przełęcz został zlikwidowany przez TANAP w czerwcu 2008 r.

 


 

The summit in the northern ridge Wołowiec in the Western Tatras. Located on the ridge between Bobrowiec (1663 m), separated from his outstanding Juraniową Pass (1376 m) and Furkaską (1491 m), which is separated from the plate Pass the Furkaską [1]. Ridge that runs through the Polish-Slovak border, as well as the European watershed between the Black Sea and Baltic Sea. With Parzątczaka go 2 side arms [2]:

  • From the summit ridge in an easterly direction Przysłopu, separating the valley from the valley of Long Głębowiec
  • With a ridge between Parzątczakiem Juraniową Pass away in a north-westerly roost Wałowca short sequence that separates the main valley Juraniowej from its branches – Juraniowej Jaworzynka Valley.

 

The Valley runs through it Chochołowska eastern slopes of the dirt road Parzątczaka Juraniową Pass.
Currently, this entire region is located in the Slovak and Polish national park. This does not lead that way no tourist trail. Formerly an existing trail from the Dead by Juraniową Pass Pass and Summit Pass Bobrowiec the Bobrowiecka was liquidated by TANAP in June 2008