Czyste Tatry
Szczyty

Pośrednia Kopka

Wysokość 1305 m n.p.m.

Reglowe wzniesienie pomiędzy Doliną Kościeliską a Doliną Lejową w Tatrach Zachodnich. Jest to jeden ze szczytów Kościeliskich Kopek, pozostałe to: Przednia Kopka (1113 m) i Zadnia Kopka (1333 m). Zachodnie stoki Pośredniej Kopki opadają do Doliny Lejowej (u ich podnóża leży Polana Huty Lejowe), północne do Polany Biały Potok, wschodnie do Wściekłego Żlebu, północne sąsiadują z Zadnią Kopką. Głębokim żlebem Jaroniec pomiędzy Pośrednią i Przednią Kopką spływa Potok Jaroniec. Na północno-wschodnim grzbiecie leży niewielka Polana Kopka, dawniej wchodziła ona w skład Hali Kopka położonej na grzbiecie pomiędzy Pośrednią i Przednią Kopką.

 

Prowadzona jest w niej normalna gospodarka leśna. Nie jest udostępniona turystycznie.

 


 

 

Krizna elevation between the valley and the Valley of the funnel Kościeliska in the Western Tatras. This is one of the peaks Kościeliskich Kopek, the others being: Front Kopka (1113 m) and Tasks Kopka (1333 m). The western slopes of the intermediate Kopka Lejowa fall to the valley (at the foot of the funnel is Polana Steelworks), North to Glade White Stream, the Raging Żlebu eastern, northern neighbor with Tasks Kopke. Jaroniec deep gully between the Intermediate and the front Kopke Jaroniec stream flows. On the north-east ridge is a small glade Kopka, formerly belonged It was a part Kopka Hall located on the ridge between the Intermediate and the front Kopke.
Is conducted in the normal forest management. It is not available to tourists.