Czyste Tatry
Szczyty

Rysy

Wysokość 2503 m n.p.m.

Masyw Rysów posiada trzy wierzchołki. Najwyższy z nich (tzw. środkowy – 2503 m n.p.m.) leży po stronie słowackiej, podobnie jak najniższy wierzchołek południowo-wschodni (2473 m). Na granicy polsko-słowackiej znajduje się średni co do wysokości, północno-zachodni wierzchołek o wysokości 2499 m n.p.m.i to on jest najwyżej położonym punktem Polski.

 

Znajdujący się w Tatrach Wysokich masyw Rysów leży na południowy wschód od Morskiego Oka w punkcie zwornikowym głównego grzbietu Tatr i grani odchodzącej od niego ku północy, w której tkwią Niżnie Rysy i Żabie Szczyty (Wyżni i Niżni). U stóp leżą: Dolina Rybiego Potoku, Dolina Białej Wody i Dolina Mięguszowiecka. Od północy oddziela go od Niżnich Rysów Przełęcz pod Rysami, od zachodu od Żabiego Konia Żabia Przełęcz, a od południowego wschodu od Ciężkiego Szczytu w masywie Wysokiej szerokie siodło Wagi. Na wschodnią stronę opada z Rysów 500-metrowa ściana skalna, w której znajdują się liczne drogi wspinaczkowe.
Szlaki turystyczne

Szlak czerwony – czerwony szlak znad Morskiego Oka obok Czarnego Stawu pod Rysami i dalej na Rysy – na wierzchołek graniczny i słowacki.

  • Czas przejścia od schroniska nad Morskim Okiem nad Czarny Staw: 50 min, ↓ 40 min
  • Czas przejścia znad Czarnego Stawu na szczyt Rysów: 3 h, ↓ 2:30 h
Szlak czerwony – z wierzchołka słowackiego szlak prowadzi w dół na przełęcz Wagę i do Doliny Żabiej Mięguszowieckiej.

  • Czas przejścia z Rysów do schroniska pod Rysami: 45 min, ↑ 1 h
  • Czas przejścia ze schroniska pod Rysami szlakami czerwonym i niebieskim nad Popradzki Staw: 1:45 h, ↑ 2:15 h

Rysy są najwyższym punktem w Tatrach, na który prowadzi szlak turystyczny. W okresie 1 listopada – 15 czerwca szlak od strony Słowacji jest zamknięty.


The summit is located on the Polish-Slovak border, in the High Tatras. It has three peaks, the highest of which is the middle, all in the territory of Slovakia (2503 m), while the north is the highest point Polish (2499 m).

 

Rysy massif has three vertices. The best of them (the middle – 2,503 m above sea level) is located on the Slovak side, as well as the lowest tip of south-east (2,473 m). On the Polish-Slovak border is the average height, the north-western tip of a height of 2499 m npmi he is the highest point of Polish.

 

Located in the High Tatras mountain range Rysy lies southeast of Morskie Oko zwornikowym at the point of the main ridge of the Tatra Mountains and extending from the ridge to the north, which lie Nizhny Cracks and Frog Defence (Vyšné and Nizhny). At the foot are: Fish-Stream Valley, the Valley and the White Water Valley Mięguszowiecka. From the north separates it from the Niżnich Rysy Rysy Pass, west of the frog Żabia Horse Pass and the south-east from the summit in the Massif Heavy High wide saddle weights. On the eastern side of the falls from the Rysy 500-meter rock wall, in which there are many climbing routes.

 

Tourist routes

Szlak czerwony The red route – the red trail from above Morskie Oko, Czarny Staw addition to the scratches and cracks further – to the top of the border, and Slovak.

  • The time of transition from the shelter over Morskie Oko over Black Pond: 50 min, 40 min ↓
  • The time of transition from above the summit of the Black Pond Rysy: 3 h, 2:30 h ↓
Szlak czerwony The red trail – from the top of the Slovak trail leads down to the Pass and the Valley of the scale Żabia Mengusovská.

  • Time change from the hostel at Rysy Rysy: 45 min, 1 h ↑
  • The time of transition from a shelter in Rysy red and blue routes over Popradzki Pond: 1:45 h, 2:15 h ↑– czerwony szlak znad

Scratches are the highest point in the mountains, on which the tourist trail. In the period November 1 – June 15, the trail from the Slovak Republic is closed.