Czyste Tatry
Szczyty

Samkowa Czuba

Wysokość 1189 m n.p.m.

Niewielkie reglowe wzniesienie po zachodniej stronie wylotu Doliny Strążyskiej w polskich Tatrach Zachodnich. Źródłem nazwy jest podhalańskie nazwisko lub przezwisko Samek.

Samkowa Czuba znajduje się w dolnej części północno-wschodniego grzbietu Łysanek oddzielającego Dolinę Strążyską od Suchego Żlebu. Od wyżej położonego w tym grzbiecie Samkowego Zwornika (1137 m) oddziela ją przełęcz Samkowe Siodło. Jest całkowicie zalesiona, porasta ją naturalny las świerkowo-jodłowo-bukowy, jeden z najlepiej zachowanych w całych Tatrach. U jej podnóży od strony Doliny Strążyskiej znajdują się nagie wapienne turnie: Skała Jelinka i Kominy Strążyskie. Od północnej strony jej zalesione stoki opadają do Kotliny Zakopiańskiej. Znajdują się w nich dwa niewielkie jary okresowych potoków.

Samkowa Czuba jest turystycznie niedostępna. Znajduje się na obszarze ochrony ścisłej Regle Zakopiańskie[4]. Jedynie jej północnymi podnóżami prowadzi Droga pod Reglami.

 


 

 

Krizna small hill on the west side outlet Strazyska Valley in the Polish Western Tatra Mountains. The source of the name is the name or nickname Highlands Samek.
Samkowa Czuba is located at the bottom of the north-east ridge separating Łysanek Strążyska from Dry Valley Żlebu. From the above, located at the back Samkowego Keystone (1137 m) separates it Samkowe Saddle Pass. It is completely forested, vegetated with natural forest spruce-fir-beech, one of the best preserved in the whole of the Tatras. At the foot of the page Strazyska Valley are bare limestone turn: Rock Jelinek and Chimneys Strazyska. From the north side of the forested slopes descend to the Valley Zakopane. They feature two small ravines periodic streams.
Samkowa Czuba is inaccessible to tourists. Located in an area of strict Regla Zakopane [4]. Only its northern path leads into podnóżami Reglami.