Czyste Tatry
Szczyty

Samkowy Zwornik

Wysokość 1317 m n.p.m.

 

Wierzchołek w północno-wschodnim grzbiecie Łysanek w polskich Tatrach Zachodnich. Od strony Doliny Strążyskiej tworzy stromo podcięte wapienno-dolomitowe turnie. Na niektórych mapach jest oznaczony jako Turnia Kiernia. Nazwa Samkowy Zwornik pochodzi od podhalańskiego nazwiska lub przezwiska Samek, zaś słowo kiernia w tłumaczeniu z języka niemieckiego oznacza masielnicę. Jest zwornikiem; grzbiet Łysanek rozdziela się w nim na dwa grzbiety:

  • północno-wschodni oddzielający Dolinę Strążyską od Suchego Żlebu. Znajduje się w nim przełęcz Samkowe Siodło i wierzchołek Samkowej Czuby
  • północno-zachodni (niżej przechodzący w północny) Samkowy Grzbiet, oddzielający Suchy Żleb od Doliny za Bramką.

 

Samkowy Zwornik (Turnia Kiernia) znajduje się na obszarze ochrony ścisłej Regle Zakopańskie Tatrzańskiego Parku Narodowego i nie prowadzi na niego żaden szlak turystyczny.

 


 

 

The apex of the north-east ridge Łysanek in the Polish Western Tatra Mountains. From the steep valley creates Strazyska undercut dolomitic lime-turn. On some maps it is marked as Turnia Kiernia. The name comes from the Keystone Samkowy Podhale name or nickname Samek, and the word kiernia in translation from German means masielnicę. It is the keystone; back Łysanek separated it into two ridges:

  • North-East separates from the Dry Valley Strążyska Żlebu. There is a mountain pass and saddle node Samkowe Samkowej Czuby
  • Northwestern (below passing north) Samkowy ridge separating the couloir from the Dry Valleys as gateway.

 
Samkowy Keystone (Turnia Kiernia) located in an area of strict Regla Zakopańskie Tatra National Park and does not give him any tourist trail.