Czyste Tatry
Szczyty

Sarnia Skała

Wysokość1377 m n.p.m.
Szczyt w pasie reglowym Tatr Zachodnich, między Doliną Białego a Doliną Strążyską.
Sarnia Skała tworzy skalistą grań o długości około 300 m i przebiegu równoleżnikowym. Na południu Czerwona Przełęcz (1301 m) oddziela ją od Suchego Wierchu (1539 m n.p.m.). Ku północy od Sarniej Skały odbiegają dwa grzbiety tworzące obramowanie dla dwóch dolin reglowych znajdujących się poniżej Sarniej Skały: Doliny Spadowiec i Doliny ku Dziurze. Jeden z tych grzbietów opada w północno-wschodnim kierunku, w Łomiku rozgałęziając się na dwa ramiona otaczające Dolinę Spadowiec.

 

Szlaki turystyczne

Szlak czarny – znakowana czarno Ścieżka nad Reglami, prowadząca z Kuźnic przez Halę Kalatówki do skrzyżowania ze szlakiem żółtym z Doliny Białego i dalej na Czerwoną Przełęcz i na Polanę Strążyską. Na polance w rejonie przełęczy od ścieżki odchodzi odgałęzienie szlaku na Sarnią Skałę.

  • Czas przejścia z Kalatówek na przełęcz: 1:25 h, z powrotem 1 h
  • Czas przejścia z przełęczy na Polanę Strążyską: 35 min, ↑ 50 min
  • Czas przejścia z przełęczy na Sarnią Skałę: 10 min, ↓ 10 min

 


 

 

Peak in the Western Tatras reglowym waist, between the Valley and the Valley of the White Strążyska.
Sarnia Rock creates a rocky ridge with a length of approximately 300 m and a parallel course. In the south Red Pass (1301 m) separates it from the Dry Peak (1539 m). To the north of the Rock differ Sarnie two ridges forming a border for two subalpine valleys below Sarnie Rocks: Spadowiec Valley and the Valley toward the hole. One of these ridges falls in the north-easterly direction in Łomiku branching into two arms of the surrounding valley Spadowiec.
Tourist routes

Szlak czarny Route black – black marked path over Reglami leading from the hall Kuźnice Kalatówki to the junction with the yellow trail to the White Valley and then to Red Pass and the Glade Strążyska. In a clearing in the region away from the path passes a branch of the trail at Sarnia Rock.

  • Time change from Kalatówek Pass: 1:25 h, 1 h back
  • Time change from the pass at the Glade Strążyska: 35 min, 50 min ↑
  • Time change from the pass at the Sarnia Rock: 10 min, 10 min ↓