Czyste Tatry
Szczyty

Skrajna Turnia

Wysokość 2097 m n.p.m.

Pierwszy od zachodu szczyt Tatr Wysokich pomiędzy przełęczą Liliowe, a Skrajną Przełęczą, znajdujący się w głównej grani Tatr. Następnym szczytem w tym grzbiecie w kierunku na wschód jest Pośrednia Turnia, a potem Świnica. Przez szczyty te i przełęcze przebiega granica słowacko-polska. Skrajna Turnia zbudowana jest z granitoidów. Ludwik Zejszner w 1850 r. pisał o niej: „…leży w środku pasma tatrowego i stanowi granicę petrograficzna dla granitu.” Po stronie słowackiej zbocza Skrajnej Turni opadają do Doliny Walentkowej, po stronie polskiej do Doliny Gąsienicowej. Od strony Doliny Gąsienicowej zbocza części wierzchołkowej są strome, przecięte żlebem tworzącym u podstawy duży stożek piargowy.

 

Szlaki turystyczne

Szlak czerwony – czerwony szlak turystyczny z Doliny Kościeliskiej przez Czerwone Wierchy i dalej główną granią Tatr przez Kasprowy Wierch, Liliowe i Świnicką Przełęcz na szczyt Świnicy i dalej w kierunku Orlej Perci. Nie prowadzi przez szczyt Skrajnej Turni, lecz jej południowymi zboczami po słowackiej stronie. Czas przejścia z Kasprowego Wierchu na Świnicę: 1:40 h, ↓ 1:20 h

First on the west by the summit between the pass of the High Tatras Lilac, and the extreme Pass, located in the main ridge of the Tatra Mountains. The next summit of the ridge toward the east is the implicit Turnia, then Świnica. Through the peaks and passes the boundary of the Slovak-Polish. Extreme Turnia is composed of granitoids. Zejszner Louis in 1850, wrote of her: „… lies in the middle and forms the border tatrowego Petrological for granite.” On the Slovak side slopes Skrajna Turnia Walentkowej fall to the valley, on the Polish side to the Valley Gąsienicowa. From the slopes of the valley Gąsienicowa tip are steep, creating a gully cut at the base of a large cone piargowy.
Tourist routes

Szlak czerwony The red route – the red trail from the Valley of the Red Koscieliska Wierchy and on the main ridge of the Tatras by Giewont, Lilac and Świnicką Świnicy Pass to the summit and in the direction Orla Perc. This does not lead through the top of Skrajna Turnia, but its southern slopes of the Slovakian side. Time from the Kasprowy Świnica: 1:40 h, 1:20 h ↓