Czyste Tatry
Szczyty

Starorobociański Wierch

Wysokość 2176 m n.p.m.

 

Najwyższy szczyt w polskiej części Tatr Zachodnich i jeden z najwyższych szczytów Tatr Zachodnich.

 

Starorobociański Wierch leży w grani głównej Tatr, po której biegnie granica słowacko-polska. Od sąsiedniego w tej grani na zachód szczytu Kończystego Wierchu oddzielony jest Starorobociańską Przełęczą. W kierunku na wschód sąsiaduje z niewybitnym szczytem zwanym Siwym Zwornikiem, oddzielony od niego Gaborową Przełęczą. Starorobociański Wierch góruje ponad dolinami: Starorobociańską, Zadnią Raczkową i Gaborową. Jego wierzchołek to krótka grań o przebiegu południkowym, która jak klin wciska się pomiędzy Dolinę Gaborową i Raczkową (stąd też pochodzi słowacka nazwa tej góry – Klin).

 

W grani głównej pomiędzy Starorobociańskim Wierchem a Starorobociańską Przełęczą znajduje się niewysoki, nienazwany wierzchołek. Pomiędzy nim a Kończystym Wierchem grań rozcięta jest długim na kilkaset metrów rowem grzbietowym kilkumetrowej głębokości.

 

Ze stromych i trawiastych zboczy Starorobociańskiego Wierchu schodzą w zimie potężne lawiny.

 

Szlaki turystyczne

Szlak czerwony – biegnący główną granią Tatr odcinek szlaku czerwonego od Kończystego Wierchu poprzez Starorobociański Wierch na Liliowy Karb.

  • Czas przejścia z Kończystego Wierchu na Starorobociański Wierch: 40 min, z powrotem 30 min
  • Czas przejścia ze Starorobociańskiego Wierchu na Liliowy Karb: 25 min, z powrotem 35 min

Na Starorobociański Wierch wejść można różnymi trasami. Najbardziej popularne od polskiej strony to:

 Szlak żółty Szlak zielony Szlak czerwony od schroniska PTTK na Hali Ornak przez Iwaniacką Przełęcz, Ornak i Siwą Przełęcz. 4:30 h (↓ 3:40 h)
Szlak czarny Szlak zielony Szlak czerwony – z Doliny Chochołowskiej przez Dolinę Starorobociańską i Siwą Przełęcz. 3:45 h (↓ 2:50 h)
Szlak żółty Szlak zielony Szlak czerwony – z Doliny Chochołowskiej przez Iwaniacką Przełęcz, Ornak i Siwą Przełęcz. 4:45 h (↓ 3:50 h)
Szlak czerwony Szlak zielony Szlak czerwony – z Doliny Chochołowskiej przez Trzydniowiański Wierch i Kończysty Wierch. 4 h (↓ 3:10 h)

The highest peak in the Polish part of the Western Tatras and one of the highest peaks of the Western Tatras.

Starorobociański Peak is located in the main ridge of the Tatra Mountains, which runs on the Slovak-Polish border. From this ridge adjacent to the west summit of the Peak is separated Kończystego Starorobociańską Pass. Towards the east adjacent to niewybitnym summit called keystone gray, separated from him Gaborową Pass. Starorobociański Peak towering over valleys Starorobociańską, eager for crawling and Gaborową. Its apex is a short ridge on the course of the meridional, which, as a wedge is pressed between the Valley and crawling Gaborową (hence the name comes from the Slovak mountains – wedge).

On the ridge between the main Starorobociańskim Starorobociańską Saddle Peak and there is a tall, unnamed summit. Between him and dissected Kończystym Peak Ridge is a long ridge several hundred metrówrowem several meters deep.

The steep grassy slopes and descend Starorobociańskiego Peak powerful avalanche in the winter.