Czyste Tatry
Szczyty

Stoły

Nieduży masyw górski w Tatrach Zachodnich, położony nad Doliną Kościeliską, do której obrywa się stromymi skałami (m.in. Kazalnica i Skała Sowa). Od południowej strony zbocza Stołów opadają do Żlebu Żeleźniak i Niżniej Polany Pisanej, ku północy do przełęczy Przysłop Kominiarski (1128 m). Nazwa pochodzi od dawnych kopalni rud żelaza, tzw. sztolni znajdujących się w zboczach Stołów. W sztolniach południowo-wschodnich zboczy wydobywano bardzo dobrą rudę żelaza hematyt, zawierającą od 40 do 70% czystego żelaza. Zbudowany jest z wapieni triasowych, jego szczyt Suchy Wierch ma wysokość 1429 m n.p.m. Jest nieudostępniony turystycznie. Od masywu Kominiarskiego Wierchu oddziela go Przełęcz ku Stawku.

 

Na Stołach znajduje się Polana na Stołach z szałasami (czasami również określana nazwą Stoły). Wchodziła w skład dawnej Hali Stoły. Ładne widoki na Giewont, Czerwone Wierchy, Hruby Regiel. W Stołach znajduje się też wiele jaskiń, m.in. Wielka Szczelina.

 

Szlak turystyczny

Szlak niebieski – niebieski szlak turystyczny z Doliny Kościeliskiej. Wejście na niego znajduje się tuż obok Bramy Kraszewskiego, naprzeciwko Lodowego Źródła. Odległość 2 km, różnica wzniesień 460 m. Po drodze mijamy niewielką polanę Niżnie Stoły. Jest to pierwszy znakowany szlak turystyczny w Tatrach Zachodnich, wyznaczony jeszcze w 1892 r. przez Mieczysława Karłowicza. Czas przejścia: 1:10 h, ↓ 55 min

This small mountain range in the Western Tatras, is situated above the Valley Kościeliska, which tears up the steep rocks (including pulpit and Owl Rock). From the south side of the slope to fall Tables Żlebu Zelezniak and Nizhny Glade written, to the north to the pass Przysłop Kominiarski (1128 m). The name comes from ancient iron ore mine, so. tunnel located in the slopes of the Tables. The tunnels of south-eastern slopes of the mined iron ore was a very good hematite, containing from 40 to 70% pure iron. It is composed of Triassic limestone, its summit Dry Peak has a height of 1429 meters above sea level It is unreleased tourists. From Kominiarski Peak massif separates him pass to the pond.

On the Tables is the Tables of the Polana huts (sometimes also referred to the name of the tables). Belonged to the former Hall Tables. Nice views of the Giewont, Red Wierchy Regiel Hruby. The Tables are also many caves, including United sli